do pobrania:
Historia.ppt
(prezentacja multimedialna Autor: Michał Hanczakowski) 

          do 966           Dzieje bajeczne Polski     
      966-1138           Polska pierwszych Piastów
    1138-1320           Okres rozbicia dzielnicowego
    1320-1386           Zjednoczone Królestwo Polskie
    1386-1569           Polska Jagiellonów
    1569-1795           Rzeczpospolita Obojga Narodów
    1795-1914           Polska pod zaborami
    1914-1939           II Rzeczpospolita
    1939-1945           Polska podczas II wojny światowej
    1945-1989           Polska Rzeczpospolita Ludowa
        od 1989           III Rzeczpospolita

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 15. 11. 12, vytvořeno: 10. 10. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: