Geografia Polski

Położenie geograficzne

     Polska leży dokładnie w środku Europy; od wie­ków pełni rolę ważnego pomostu między Europą Zachodnią i Wschodnią, a także między krajami skandynawskimi i naddunajskimi.
     Zajmuje wschodnią część Niżu Środkowoeuropejskiego pomiędzy Morzem Bałtyckim na północy oraz Sudetami i Karpatami na południu, niż ten nazywano też Niżem Polskim. Rozciągłość południkowa Polski wynosi 649 km, a równoleżnikowa 689 km.
     Długość granic wynosi ogółem 3511 km, w tym 440 km przypada na granicę morską (linia wybrzeża Morza Bałtyckiego, wraz z Mierzeją Helską oraz Zalewami Szczecińskim i Wiślanym, która nie jest linią granicy państwa, wynosi 788 km).
     Polska zajmuje 9 miejsce w Europie pod względem powierzchni, chodzi o dziewiąte największe państwo Europy.

linki:

Geografia Polski
Mapa Polski

Granice państwa

     Granice współczesnej Polski ukształtowały się w roku 1945, po zakończeniu działań wojennych. W stosunku do 1939 roku granice państwa zostały przesunięte na zachód, kosztem obszarów położonych na wschodzie. Po 1945 roku dokonano kilku korekt terytorialnych.

     Polska graniczy z następującymi państwami:

  • od zachodu z Niemcami
  • od południa z Czechami i Słowacją
  • od wschodu z Ukrainą i Białorusią
  • od północy z Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki).

     Z Czechami ma Polska najwięcej przejść granicznych.

linki:

Granice Polski

Najdalej wysunięte punkty terytorium Polski

     Najdalej wysuniętymi punktami terytorium Polski są:
     - na północy 54°50' N - przylądek Rozewie w miejscowości Jastrzębia Góra.
     - na południu 49°00' N - szczyt Opołonek w Bieszczadach, najbliższa wieś po stronie polskiej – Wołosate. Legalne dojście możliwe jest tylko od strony ukraińskiej. Przed II w. św. tędy przebiegała granica z Czechosłowacją. Znajduje się tu źródło rzeki San.
     - na zachodzie 14°07' - łuk rzeki Odry koło Osinowa Dolnego. Przejście graniczne do Niemiec. Miejscowość licząca około 180 mieszkańców znana jest między innymi z największej w Polsce liczby zakładów fryzjerskich w przeliczeniu na głowy mieszkańców - jeden zakład przypada na 6 osób zameldowanych w miejscowości; głównymi klientami są sąsiedzi zza granicy.
     - na wschodzie 24°09 - kolano rzeki Bug koło miejscowości o nazwie Zosin.

linki:

Powierzchnia Polski

Geometryczny środek Polski

     Geometryczny środek Polski znajduje się we wsi Piątek w województwie łódzkim.

Najwyższy i najniższy punkt Polski

     Polska jest krajem w większości nizinnym – Niż środkowoeuropejski. Średnia wysokość terenu kraju w odniesieniu do poziomu morza wynosi 173 m, a ponad 75% powierzchni położone jest poniżej 200 m n.p.m. Tylko 9,7% powierzchni stanowią tereny wyżynne i górskie (powyżej 300 m n.p.m.). Rzeźba powierzchni kraju jest stosunkowo urozmaicona, przy czym dominujący wpływ na jej obecny kształt miały kolejne epoki lodowcowe i okresy interglacjalne.
     Najwyższym szczytem granicznym są Rysy w Tatrach. Ma aż trzy wierzchołki: pierwszy – północno-zachodni jest najwyższym punktem Polski (2499 m n.p.m.), drugi, środkowy wierzchołek Rysów liczy jeszcze więcej - 2503 m n.p.m., ale znajduje się na Słowacji. Najniższy wierzchołek południowo-wschodni (2473 m) znajduje się też na Słowacji. Najwyższy szczyt Polski – Rysy – odwiedził m. in. Włodzimierz Lenin w 1913 roku. W 1889 r. na szczyt weszli także Maria Skłodowska-Curie ze swoim mężem Piotrem Curie.
     Istnieje jeszcze osobna kategoria - najwyższy szczyt znajdujący się w całości na terenie Polski - szczyt w Tatrach Wysokich - Kozi Wierch  - 2291 m n.p.m.
Najniżej położona depresja (1,8 m p.p.m.), znajduje się na południe od Elbląga w miejscowości Raczki Elbląskie.

linki:

Najwyższe szczyty w Polsce
Korona Polski   
Najniższy punkt w Polsce

Klimat

     Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych między klimatem oceanicznym Europy Zachodniej, a kontynentalnym Europy Wschodniej; wskutek napływu różnorodnych mas powietrza charakteryzuje go duża zmienność stanów pogody i znaczne wahania w trwaniu i przebiegu pór roku (zwłaszcza zimy) w poszczególnych latach.

Długość trwania dnia

     W wymiarze północ-południe Polska rozciąga się na długości 649 km. Powoduje to różnicę w długości trwania dnia między północną i południową częścią Polski. Latem na północy dzień jest dłuższy o ponad godzinę niż na południu, zimą - odwrotnie.

Pory roku

     Specyficzną cechą jest występowanie w Polsce 6 pór roku: przedwiośnia (śr. temper. 0-5°), wiosny (5 -15°), lata (ponad 15°), jesieni (15-5°), przedzimia (5-0°) i zimy (poniżej 0°).

Temperatura

     Najcieplejsze regiony w Polsce to niziny: Śląska i zachodnia część Sandomierskiej, gdzie najwyższe temperatury osiągają ponad 40°; najniższe temperatury występują w kotlinach śródgórskich i dochodzą do -42° (Nowy Targ).

Nahoru

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 1. 11. 12, vytvořeno: 19. 10. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: