Eugeniusz Arct

(text a prezentace: Lucie Marková)

* 1899 Oděsa
† 1974 Varšava

Polský malíř Eugeniusz Arct se narodil roku 1899 v Oděse.

Umění začal studovat v letech 1918 až 1920 w Kunstgewerbeschule ve Švýcarském Luzernu pod vedením J. van Moose a v letech 1923 až 1930 pokračoval na Varšavské Akademii výtvarných umění. Zde byl jeho učitelem Tadeusz Pruszkowski. (Rektor Akademie; umění studoval v Paříži; věnoval se z počátku historickým tématům, později portrétům významných osobností, krajinám a zátiším. Byl to velmi charismatický perfekcionalista a nacionalista; zemřel ve druhé světové válce.)

Mladý Arct svou profesní kariéru zahájil jako učitel večerních kurzů kreslení.

V roce 1929 se svým učitelem malířství spoluvytvářel tzv. Varšavskou školu, která vznikla především z bývalých žáků Tadeusze Pruszkowského (patřili sem Michał Bylina, Władysław Koch, Włodzimierz Bartoszewicz, Leokadia Bielska-Tworkowska, Jadwiga Przeradzka, Teresa Roszkowska, bratři Efraim a Menasze Seidenbeutelové a další).

Tvorba Varšavské školy byla inspirována francouzským pozdním impresionismem a je v ní patrný i vliv T. Pruszkowského. Vyznačuje se jasnými, světlými, výraznými barvami, hrou se světlem a drobnými údery štětce, vytvářejícími iluzi vlnění. Témata obrazů zobrazujících tehdejší dobu lze rozdělit    do tří skupin: na krajiny, portréty a zátiší (inspirované holandským malířstvím 17.století).

Členové Varšavské školy společně tvořili a díla poté i společně signovali a vystavovali na mnohých výstavách a salónech nejen v Polsku. Jejich obrazy se objevily mimo jiné v Musée Rath v Ženevě (1931), na mezinárodní výstavě umění v Edinburgu (1932), výstavě polského umění v Moskvě (1933), XIX. Bienále v Benátkách (1934), mezinárodní výstavě současného umění v Bruselu (1935), na výstavě College Art Association v New Yorku (1933) či v Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych (Židovské společnosti pro podporu výtvarného umění).

Společnou tvorbu Varšavské školy ukončila v roce 1939 druhá světová válka.

Eugeniusz Arct ve své malířské dráze pokračoval i po válce.

V roce 1946 byl jmenován profesorem Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Nadále tvořil a spolupracoval s různými uměleckými skupinami, například s Blokem Zawodowych Artystów Plastyków (ZAP, Blok profesionálních výtvarných umělců). Jeho díla byla na mnohých nejen zahraničních výstavách oceněna a díky tomu se dnes nacházejí v galeriích i u soukromých sběratelů na různých místech světa.

Velkou část jeho obrazů je možné vidět v Muzeu Nadwiślańském v Kazimierzu Dolnym a některé lze dokonce zakoupit v aukcích za průměrně  100 000 korun.

Svou tvorbou by se dal Eugeniusz Arct zařadit také do Kolonii Artystycznej Kazimierza Dolnego (Umělecké kolonie Dolního Kazimierze). Tématem většiny jeho obrazů jsou totiž přírodní krajiny okolí Dolního Kazimierze a Szczawnice, dále švýcarské a italské krajiny a města, zejména Varšava. Maloval také zátiší inspirovaná holandským malířstvím.

Eugeniusz Arct
(multimediální prezentace)

odkazy:
Muzeum Nadwiślańskie
Eugeniusz Arct

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 16. 1. 13, vytvořeno: 10. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: