Maria Skłodowska-Curie

(text a prezentace: Lukáš Macháček) 

* 7. listopadu 1867 Varšava
† 4. července 1934 Sancellemoz, Francie

     Otec - Władysław Skłodowski. Uznávaný učitel fyziky a matematiky a také ředitel dvou Varšavských gymnázií, ateista.

     Matka - Bronisława Boguska. Ředitelka školy a internátu pro dívky.

     Marie se narodila jako páté, nejmladší dítě. Marie má již od dětství výtečnou paměť, gymnázium ve Varšavě dokončila v roce 1883, absolvovala s vyznamenáním, obdržela zlatou medaili.
     O studium měla zájem jak Marie, tak její starší sestra Broňa. Vysokou školu si jako ženy v Polsku nemohly dovolit, a to nejen kvůli finančním prostředkům, ale i kvůli pohlaví.
A tak sestry uzavřely pakt, že se budou navzájem finančně podporovat, aby mohly vystudovat. Marie se stala guvernantkou a vychovatelkou, aby Broňa mohla vystudovat v Paříži medicínu. Když v roce 1891 Marie do Paříže dorazila, bylo jí 24 let.

     V roce 1894 se setkala s Pierrem Curie. Byl o 10 let starší, ale sblížili se velmi rychle díky společnému nadšení pro vědu. Po Pierrově doktorátu se v roce 1895 vzali. V roce1897 se jim narodila dcera Iréne (taktéž později nositelka Nobelovy ceny).

     Pierre doporučil Marii Becquerelovi, který jí nabídl doktorandské studium pod svým vedením na zdánlivě neatraktivní a pracné téma - zjistit, proč je radioaktivita některých druhů uranové rudy mnohem vyšší, než by plynulo z podílu čistého uranu v rudě.

     Výzkumy po čtyřech letech vedly nejprve k objevu polonia pojmenovaného po vlasti, a pak mnohem radioaktivnějšího radia. (První gram radia izolovala ze smolince pocházejícího z Jáchymova).
     Výsledkem bylo také vyjasnění pravděpodobných příčin radioaktivity - jako efektu při rozpadu atomových jader. Roku 1903 jako první žena v historii získala titul doktora fyziky. Roku 1903 získává Nobelovu cenu za fyziku společně s manželem a Becquerelem.
Sorbonna Pierrovi přiznala místo profesora a souhlasila se založením vlastní laboratoře, ve které se Maria stala vedoucí výzkumu.

     19. 4. 1906: tragická smrt Pierra. Přejel ho nákladní koňský povoz.

     13.5. 1906 se fakultní rada rozhodla zachovat katedru vytvořenou pro Pierra Curie a svěřila ji Skłodowské spolu s řízením laboratoře. Tak Curie-Skłodowska poněkud vyšla ze stínu svého muže. Stala se první profesorkou Sorbonny. V roce 1911 nebyla o dva hlasy zvolena do francouzské Akademie věd. Téhož roku dostala svou druhou Nobelovu cenu (za chemii), díky které přesvědčila francouzskou vládu, aby vyčlenila prostředky na vytvoření nezávislého Ústavu pro radium (Institut du radium), který byl založen v roce 1914 a ve kterém se prováděly výzkumy z oblasti chemie, fyziky a lékařství.

     Tento ústav se stal líhní nositelů Nobelových cen – vyšli z něho ještě čtyři, mezi nimi i Mariina dcera Iréne Joliot-Curie a její zeť Frédéric Joliot, kteří získali Nobelovu cenu za objevení uměle vyvolané radioaktivity.

     Za 1. světové války Curie-Skłodowska řídila vojenské lékařské jednotky, které se zabývaly organizací polních rentgenografických stanic, které vyšetřily celkem více než 3 milióny případů zranění francouzských vojáků.

     Po válce nadále vedla Ústav pro radium v Paříži a zároveň cestovala po světě, kde její nadace pomáhala zakládat lékařské ústavy. V roce 1921 následuje první cesta do USA. Dostává darem 1gram radia.

     Uvědomuje si, že vědě může prospět nejen usilovnou prací na výzkumech, ale i účastí na konferencích a kongresech.

    1925: účast na položení základního kamene Varšavského ústavu pro výzkum radia. Setkání s druhým polským prezidentem Stanisławem Wojciechowskim.

     1929: druhá cesta do USA, několik dní bydlí v Bílém domě. Dostává opět 1 gram radia.
1932 účastní se jako čestný host otevření ústavu pro výzkum radia v lékařství ve Varšavě. Setkává se s prezidentem prof. Ignacym Mościckim. To je její poslední pobyt v Polsku. 4. 7. 1934 umírá v Sancellemoz ve Francii.

     V roce 1995 byla pro své zásluhy jako první žena pochována pod kopulí pařížského Panteonu.

     K jejím největším úspěchům patří:

-teorie radioaktivity

-technika dělení radioaktivních izotopů

-objev dvou nových chemických prvků: radia a polonia.

     Pod jejím osobním vedením byly též prováděny první výzkumy léčby rakoviny pomocí radioaktivity. Její život je spojen s mnoha prvenstvími. Byla první, kdo použil pojem radioaktivita, jako první žena v historii získala titul doktora fyziky. Stala se vůbec první ženou, která získala Nobelovu cenu (za fyziku). Stala se první profesorkou Sorbonny.

     Její zisk Nobelovy ceny za chemii znamenal, že se stala prvním člověkem, který získal dvě Nobelovy ceny, navíc ve dvou oborech. Její objev radia otevřel cestu nukleární fyzice a léčbě rakoviny.

http://www.uni.opole.pl/chemia/inst/dydakt/curie.html
http://www.sciaga.pl/tekst/28705-29-maria_curie_sklodowska_1867_1834
http://www.rozhlas.cz/brno/poradykat/_zprava/296759
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/articles/curie/index.html

Maria Skłodowska-Curie
(multimediální prezentace)

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 16. 1. 13, vytvořeno: 10. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: