Poznań - Stary Rynek

Poznaň - Staré náměstí

(text: Eva Kajzarová, Petra Tesařová)  

Poznaň

          Město Poznaň je největším městem Velkopolska. Leží ve středu Velkopolsko-kujavské nížiny (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) a má zhruba 580 000 obyvatel.

             Od roku 986 bylo město sídlem 1. biskupství, které založil Mieszko I. K Poznani neodmyslitelně patří Mezinárodní poznaňské trhy (Międzynarodowe targi poznańskie), které se konají od roku 1925 a to vždy v červnu. V roce 2003 oslavila Poznaň 750 let od svého povýšení na město.

Stary Rynek

Starý Rynek je zcela rekonstruované náměstí, kolem kterého se vinou domy (kamienice) v různých architektonických stylech od gotiky po renesanci. Dnes se v nich nachází obchůdky, sídla firem a v několika z nich muzea.

Na Rynku se nachází také známá radnice, fontána zobrazující únos Persefony (Porwanie Prozerpiny), Pręgierz (pranýř), barokní socha svatého Jana Nepomuckého a mnoho dalšího, jako například fontána Neptuna nebo Apollóna.

Turistickou atrakcí a zároveň symbolem města je pár trkajících se kozlíků, které místní obyvatelé nazvali Pyrek a Tyrek. Za symbol města je také pokládána studna Bamberky (Studzienka Bamberki). Bamberka je bronzová socha dívky se dvěma džbány obléknutá v kroji. Je zde postavena jako památka na Bambery, což byli němečtí osadníci z města Bamberg, kteří po válce osídlili vylidněné polské vesnice a časem přijali i polské zvyky.

                V minulosti měly také velký význam čtyři městské brány: Wroclawska (směrem na jih), Wodna a Wielka (obě směrem na východ) a Wroniecka (směrem na západ).

Z Rynku vybíhá 12 ulic a z toho nejvýznamnější jsou čtyři, pojmenované právě podle čtyř městských bran. Na Starém Rynku se konají různé zábavné akce a koncerty, mimo jiné také Svatojánský jarmark (Jarmark Świetojański) a část představení mezinárodního divadelního festivalu s názvem „Malta“.

Ratusz (RADNICE)

Radnice se nachází na Starém Rynku a je pokládána za jednu z nejkrásnějších v Evropě a za jednu z největších v Polsku.

Současný vzhled získala až po velkém požáru města v roce 1536 a v letech 1550 – 1560 přeměnil Giovanni Baptista Quadro skromnou gotickou budovu v reprezentativní sídlo městské rady. Na fasádě se také vyjímá atika a portréty polských králů.

Interiér radnice si zachoval mnoho renesančních prvků. Nejcennější je první patro, kde se nachází Velký sál (Wielka sień), zvaný též Renesanční (Sala Renesansowa) s bohatě zdobenou klenbou. Dalšími památkově cennými prostory jsou Královská síň a Soudní síň (Sala Królewska, Sala Sądowa). V budově nyní sídlí Muzeum dějin města Poznaně (Muzeum Historii miasta Poznania), ve kterém je možno shlédnout staré dokumenty, mapy a také mnoho předmětů používaných k dennímu užitku.

Nejpoutavější jsou bezesporu radniční hodiny. Vždy, když odbije dvanáctá v okénku se objeví dva trkající se kozlíci. Pověst říká, že k příležitosti dokončení radnice proběhla velká hostina, které se účastnil také vojvoda. Jako hlavní chod měla být pečeně, kterou ale naneštěstí kuchtík připálil. Protože už bylo na jatkách zavřeno, chtěl ukrást na nedaleké louce dva kozly. Ti mu ale utekli z kuchyně na střechu radnice a tam se začali trkat. Vojvodovi se kozli zalíbili, a tak odpustil kuchařovu krádež a na památku nechal zhotovit mechanické kozlíky.

Zajímavá je také věž, tyčící se nad radnicí. Tato věž měla od 15. století vlastního trubače (strażnik na wieźy), který co hodinu troubil a hlídal město. Funkce trubače trvala až do 19. století. K tomuto povolání se váže další legenda, kdy syn trubače, Bolko, vyléčil postřeleného krkavce. Ukázalo se, že to byl král všech krkavců a svému zachránci daroval stříbrnou trubku, kterou měl použít v případě nebezpečí. V dobách, kdy byla Poznaň obléhána nepřátelskými vojsky, zatroubil Bolko na trubku a hejno přivolaných krkavců přinutilo vojáky dát se na ústup.

Muzeum hudebních nástrojů

(Muzeum Instrumentów Muzycznych)

            Zde se nachází sbírka starobylých nástrojů z různých dob a všech kontinentů. Zajímavé jsou především nezvyklé lidové nástroje z různých koutů světa a také hrací mechanizmy jako hrací skříně, flašinety, gramofony, aj.

Pałac Działyńskich

(kamienica nr 78)

            Tento dům byl postaven na konci 18. století  a pyšní se klasicistní fasádou zdobenou postavami římských vojáků.  Na štítu domu se nachází obelisk, na kterém sedí pelikán. Ten měl v časech záborů symbolizovat orla. Uvnitř se nachází červená sloupová síň a knihovna. Pořádají se zde koncerty, různá představení a výstavy.

Pałac Mielżyńskich

(kamienica nr 91)

            Tato budova byla postavena v raně klasicistním stylu a je charakteristická předsunutou římsou a jednoduchou atikou se stupňovitým zakončením. Zajímavostí je, že zde bydlel Józef Wybicki, autor národní hymny.

Waga miejska

            Někdy je nazývána jako stará radnice, protože po nějakou dobu sloužila jako sídlo místních úřadů. Dnes zde sídlí Urząd stanu cywilnego s obřadní síní.

odkazy:
Stary Rynek w Poznaniu

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 16. 1. 13, vytvořeno: 11. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: