Státní doktorská zkouška a disertační práce

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Státní doktorská zkouška má dvě části. Jsou jimi:

  1. ústní doktorská zkouška podle specializace
    = Dějiny slovanské literární vědy nebo
    = Dějiny slovanské jazykovědy
  2. ústní obhajoba disertační práce (min. rozsah 216 000 znaků s mezerami; práce podává přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, a na základě aktuálních poznatků a s využitím odpovídající metody směřuje k původním výsledkům a řešením)
  3. ústní doktorská zkouška, jejímž předmětem jsou znalosti získané především v rámci cyklů oborových přednášek, ale také prostřednictvím dalších odborných aktivit v rámci DS (účasti na domácích a zahraničních konferencích atd.), a to se zvláštním ohledem na tematiku disertační práce.

Okruhy otázek k DS SSF

Okruhy otázek k DS SSF

Nahoru

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 7. 11. 14, vytvořeno: 13. 11. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: