Bakalářská státní závěrečná zkouška

Polská filologie - Dvouoborové bakalářské tříleté studium

Okruhy otázek k bakalářské zkoušce pro rok 2007/2008

Literatura

Zestaw 1

 1. Proszę scharakteryzować poezję religijną polskiego średniowiecza
 2. Mickiewicz jako autor wierszy programowych polskiego romantyzmu
 3. Kazimierz Przerwa-Tetmajer jako poeta dekadencki

  Zestaw 2

  1. Proszę scharakteryzować poezję świecką polskiego średniowiecza
  2. Nowatorskie aspekty poezji Adama Mickiewicza
  3. „Wesele” Wyspiańskiego jako kreacja mitów narodowych Polaków

   Zestaw 3

   1. Proszę zdefiniować pojęcia renesansu, humanizmu i reformacji
   2. Miejsce „Pana Tadeusza” w dorobku Mickiewicza i w polskiej tradycji kulturowej
   3. Proszę omówić różnice w podejściu do roli poezji między skamandrytami a futurystami

    Zestaw 4

    1. Na wybranych przykładach tekstów proszę omówić poszczególne etapy w biografii Jana Kochanowskiego
    2. Podstawowe cechy powieści realistycznej w oparciu o „Lalkę” Prusa
    3. Eksperymenty Gombrowicza i Schulza w prozie – proszę omówić różnice w stosunku do tradycyjnej prozy realistycznej

     Zestaw 5

     1. Znaczenie „Trenów” Kochanowskiego w kontekście literatury renesansowej
     2. Romantyczne eksperymenty gatunkowe a „Dziady” cz. III Mickiewicza
     3. Wojna i ucieczka przed nią w poezji K.K. Baczyńskiego

      Zestaw 6

      1. Odwołując się do wybranych przykładów proszę omówić podstawowe założenia poetyki barokowej
      2. Ironia i historia jako tematy romantyczne w oparciu o „Balladynę” Słowackiego
      3. Międzywojenna poezja polska – najważniejsi twórcy i najważniejsze tendencje

       Zestaw 7

       1. Ignacy Krasicki jako uniwersalny poeta oświeceniowy
       2. Nowela pozytywistyczna jako gatunek dydaktyczny na wybranym przykładzie
       3. Proza oraz dramat między laty 1914–1944.

        Zestaw 8

        1. Proszę omówić rolę teatru stanisławowskiego i scharakteryzować typowe cechy ówczesnych sztuk
        2. Krytyka i pochwała romantyzmu w wierszach C. K. Norwida
        3. Tematy wojenne w poezji, prozie oraz dramacie w twórczości powojennej. 
         Morfologia
         1. Części mowy – podstawy klasyfikacji, klasyfikacja semantyczna, fleksyjna, składniowa
          + analiza tekstu
         2. Morfem i wyraz, typy morfemów, allomorfizm
          + analiza tekstu
         3. Podstawowe pojęcia fleksyjne: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna.
          Typy tematów fleksyjnych (podstawowy, oboczny, supletywny, derywowany).
          + analiza tekstu
         4. Kategorie fleksyjne poszczególnych części mowy
          + analiza tekstu
         5. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa: wyraz motywowany (derywat), wyraz motywujący, temat słowotwórczy, formant. Typy formantów
          + analiza tekstu
         6. Jednostki systemu słowotwórczego: gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy
          + analiza tekstu
         7. Rodzaje słowotwórstwa: adaptacja, derywacja właściwa, kompozycja
          + analiza tekstu
         Składnia

         Analiza wypowiedzenia wielokrotnie złożonego (wykres i opis).

         Nahoru

         Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
         Aktualizováno: 16. 1. 13, vytvořeno: 8. 11. 12,

         Přihlásit

         Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: