Tyto materiály vznikly díky finanční podpoře Fondu rozvoje vysokých škol v rámci grantového projektu č. 1293/2011 Inovace předmětu "Tlumočení odborného textu" ve stávajícím studijním programu. Řešitelkou projektu je Mgr. Marie Grigová. Spoluřešitelem projektu je Mgr. Jan Jeništa.   

Didaktické materiály k předmětu Tlumočení odborného textu    

Pracovní list č. 1     Nahrávka č. 1    
Pracovní list č. 2     Nahrávka č. 2
Pracovní list č. 3     
Pracovní list č. 4     Nahrávka č. 4
Pracovní list č. 5     Nahrávka č. 5a Nahrávka č. 5b
Pracovní list č. 6     Nahrávka č. 6a Nahrávka č. 6b
Pracovní list č. 7     Nahrávka č. 7
Pracovní list č. 8     Nahrávka č. 8
Pracovní list č. 9     Nahrávka č. 9
Pracovní list č. 10     Nahrávka č. 10
Pracovní list č. 11     Nahrávka č. 11
Pracovní list č. 12     
Pracovní list č. 13     Nahrávka č. 13

Tyto materiály vznikly v rámci grantového projektu Inovace studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce. Spoluřešiteli projektu za sekci polonistiky jsou Mgr. Jan Jeništa a Mgr. Iveta Pernická.

Didaktické materiály k předmětu Úvod do teorie překladu

1. Translatologie
2. Překlad a překládání
3. Překladové transformace
4. Překladatelský proces
5. O druzích překladu

6. Interdisciplinarita v překladu
7. Překlad a knižní trh
8. Etika překladu
9. Cesta k dnešní teorii překladu

 

 

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 11. 1. 13, vytvořeno: 10. 10. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: