Publikace

Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie autorů Iwony Burešové-Wania, Ivany Dobrotové a Pavla Bureše, vydaný VUP v roce 2014. Publikace má sloužit všem uživatelům obou jazyků, zejména překladatelům a studentům, ale také všem žadatelům o evropské přeshraniční projekty. Slovník jim může významnou měrou pomoci při psaní dvoujazyčných projektových žádostí. Slovník obsahuje celkem 2200 termínů.

Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí (kol. autorů pod vedením Ivany Dobrotové a Wojciecha Chlebdy), vydán WUO Opole 2015. Slovník je výsledkem společného projektu katedry slavistiky FF UP a Instytutu Filologii Wschodnioslowiańskich Opolské univerzity. Slovník registruje tematicky sjednocená idiomatická spojení ve třech jazykových mutacích (česky, polsky, rusky). Ústředním tématem slovníkové databáze je pojem pohraničí (v tomto případě pohraničí česko-polské), který je realizován v pěti kapitolách s názvy Dějiny pohraničí, Geografie pohraničí, Památky a muzea pohraničí, Na stezkách pohraničí a Osobnosti pohraničí. Tematický slovník je uvozen rozsáhlým teoretickým úvodem.

Pograniczość i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych (kol. autorů pod vedením Ivany Dobrotové a Wojciecha Chlebdy), vydána WUO Opole 2015. Pohraničí se z geografického a administrativního pojmu v posledních letech proměnilo v jednu z nejdůležitějších kategorií společenských a humanitních věd. Publikace se skládá ze čtrnácti textů soustředných do tematicky a problematicky vyprofilovaných kapitol.

Cvičebnice překladu pro polonisty II - Obchodní korespondence autorek Ivety Pernické a Aleksandry Starzyńské, vydaná VUP v roce 2013.

Cvičebnice překladu pro polonisty autorů Jana Jeništy a Ivety Pernické, vydaná VUP v roce 2013.

Monografie Z. Pechala a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura vydaná VUP v roce 2013. Předkládaná monografie má ráz komparativní. V pa­ralelách jsou vedle sebe kladeny vzorky tří národních literatur: ruské, polské a ukrajinské. Jde o dvacet čty­ři monografických vhledů, rozdělených do tří částí podle jednotlivých národních literatur, s přiměřeně zobecňujícími závěry a textovými příklady. Každý z oddílů je uveden soubornou studií o jedné ze sledo­vaných současných literatur. Autorsky monografická část sestává ze tří částí: z krátkého biografického úvo­du, obsáhlejší studie o daném autorovi a z překladů úryvků uměleckých textů. Studie směřují k interpre­taci děl a celkovému postižení zvláštností tvorby dané umělecké osobnosti. Do souboru je zařazena stať, jež se z hlediska teorie překladu zabývá obecnějšími pro­blémy v jazyku současné literatury a jejich překladem do češtiny.

Monografie A. Tarnawskiej- Grzegorzycy Kategoria absurdu jako obraz niekoherencji świata (W utworach E. Ionesco, S. Becketta, S. Mrożka i V. Havla), vydaná VUP v roce 2012. Srovnání funkcí absurdity v dramatech E. Ionesca, S. Beckette, S. Mrożka a V. Havla.

Monografie J. Jeništy, M. Bořilové, A. Tarnawskiej – Grzegorzycy a M. Hořáka Třiatřicet : Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza, vydaná VUP v roce 2011. Přehled mladých českých, německých, polských, slovenských a ukrajinských spisovatelů.

Monografie I. Dobrotové Językowy obraz świata w polskiej reklamie vydaná VUP v roce 2011. Pohled na současné polské reklamní texty publikované v časopisech pro ženy. Kognitivní pohled na jazykový obraz ženy v polské reklamě.

MonografieOlomouc/Opole. Dvě univerzitní města, vydaná nakladatelstvím ANAG v roce 2010. Texty o Olomouci, polském Opoli a spolupráci mezi univerzitami obou měst napsali m.j. M. Sobotková a J. Jeništa.

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 7. 6. 16, vytvořeno: 20. 9. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: