AIA a meziuniverzitní smlouvy

AIA

  • koordinátor mobility studentů
    Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

Kontakt:
jan.jenista(at)upol.cz

Odkaz na www AIA.

Adresa:
Dům zahraničních služeb
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00  Praha 1

meziuniverzitní smlouvy

  • koordinátorka mobility studentů
    doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

Kontakt:
ivana.dobrotova(at)upol.cz

INFORMACE PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ ČI PRACOVNÍ POBYT DO ZAHRANIČÍ

informace na www stránkách FF UP http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/zahranicni-cesty/

Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
Aktualizováno: 20. 10. 16, vytvořeno: 11. 1. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: