Magisterské obory

Charakteristika oboru, profil absolventa, požadavky k přijímacím zkouškám

Polská filologie
– prezenční dvouleté magisterské navazující dvouoborové studium – N7310 T124

Polština pro překladatele
– prezenční dvouleté magisterské navazující jednooborové studium – N7310 T359

PolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumStuduj polstinu
Aktualizováno: 11. 10. 16, vytvořeno: 24. 9. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: