Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2016/2017.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.

Květnové/červnové termíny SZZK a obhajob 2016/2017

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém termínu 2017, musí mít v ZS nebo LS 2016/2017  zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Informace ke květnovým/červnovým termínům obhajob a SZZK (termíny, odevzdání a evidence závěrečné práce, přihlášení na termíny obhajob a SZZK, ukončení studia).

PolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumStuduj polstinu
Aktualizováno: 3. 3. 17, vytvořeno: 20. 9. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: