Magisterská státní závěrečná zkouška

Polská filologie - Dvouoborové navazující magisterské dvouleté studium

Okruhy otázek k magisterské zkoušce (SZZk) pro rok 2007/2008

Literatura Polska

Zestaw 1

 1. Charakterystyka LP XX wieku – podział na okresy i ich charakterystyka
 2. Awantgarda poetycka 20-lecia międzywojennego
 3. Pokolenie Współczesności – twórczość popaździernikowa
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 2

 1. Młoda Polska
 2. Sytuacja literatury polskiej i twórców w okresie PRL-u
 3. Przełom 1989 (?) – twórczość literacka oraz życie pozaliterackie
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 3

 1. Trzydziestolecie literackie (1914-1944)
 2. Rola poezji (poety) w literaturze polskiej XX wieku
 3. Temat II wojny światowej w literaturze powojennej (poezja, proza)
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 4

 1. Twórczość okresu II wojny światowej oraz okresu „zaraz po wojnie”
 2. Fabularność i nieepickość w prozie polskiej lat 90.tych
 3. Literatura powojenna na emigracji – ośrodki, osobowości, działalność
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 5

 1. Lata 50-te i 60-te w literaturze polskiej
 2. Tradycja romantyczna w lit. pol. XX wieku – wzorce, wpływy, przykłady
 3. Katastrofizm w twórczości literackiej okresu dwudziestolecia międzywojennego
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 6

 1. Lata 70-te i połowa lat 80-tych w literaturze polskiej
 2. Literatura „małych ojczyzn” XX wieku – nurt nostalgiczny, postawa emigrantów
 3. Powieść – rozwój gatunku w Polsce od początku XX wieku do początku XXI wieku
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 7

 1. Poezja polska ostatnich 20 lat – rozwój, nurty, spory, osobowości
 2. Pojęcie antyfikcji w lit. pol. po II w. św.
 3. Rozwój dramatu polskiego XX wieku – nurty, wpływy, ważne cezury
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

Zestaw 8

 1. Prozapolska ostatnich 20 lat – rozwój, nurty, spory, osobowości
 2. Poezja okresu II wojny światowej
 3. Innowacyjność w prozie okresu dwudziestolecia międzywojennego – nurt, autorzy
 • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur
Morfologia
 1. Części mowy – podstawy klasyfikacji, klasyfikacja semantyczna, fleksyjna, składniowa + analiza tekstu
 2. Morfem i wyraz, typy morfemów, allomorfizm + analiza tekstu
 3. Podstawowe pojęcia fleksyjne: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna. Typy tematów fleksyjnych (podstawowy, oboczny, supletywny, derywowany) + analiza tekstu
 4. Kategorie fleksyjne poszczególnych części mowy + analiza tekstu
 5. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa: wyraz motywowany (derywat), wyraz motywujący, temat słowotwórczy, formant. Typy formantów + analiza tekstu
 6. Jednostki systemu słowotwórczego: gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy + analiza tekstu
 7. Rodzaje słowotwórstwa: adaptacja, derywacja właściwa, kompozycja + analiza tekstu.
  Kultura języka
  1. Podstawowe pojęcia teoretyczne: kultura języka i jej składniki, teksty, uzus, norma - jej poziomy, typy, warianty w normie, system + analiza tekstu
  2. Typy błędów językowych. Innowacje językowe a błędy językowe + analiza tekstu
  3. Etyka i estetyka słowa - warunki właściwego użycia języka, nowomowa, manipulacja językowa, wulgaryzmy w języku, grzeczność językowa + analiza tekstu
  4. Zasób leksykalny języka polskiego (synonimy, homonimy, antonimy, hiponimy, hiperonimy, holonimy, meronimy, wulgaryzmy, archaizmy, neologizmy, eufemizmy), sposoby wzbogacania leksyki + analiza tekstu
  5. Charakterystyka i klasyfikacja związków frazeologicznych + analiza tekstu
  6. Błędy w użyciu związków frazeologicznych + analiza tekstu
  7. Odmiany języka (socjolekt, idiolekt, żargon, gwara) stratyfikacja współczesnej polszczyzny + analiza tekstu
  8. Świadomość językowa współczesnych Polaków i ich postawy wobec języka - od puryzmu do leseferyzmu + analiza tekstu
  9. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: charakterystyczne zjawiska procesy i tendencje + analiza tekstu
   Składnia

   Analiza wypowiedzenia wielokrotnie złożonego (wykres i opis).

   Nahoru

   Studuj polstinuPolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumcele i metody 2017
   Aktualizováno: 16. 1. 13, vytvořeno: 8. 11. 12,

   Přihlásit

   Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: